0400 887 268

Olemme vastuussa lapsillemme

Ympäristövastuu

Ekologisen ympäristön huomioonottaminen kuuluu luonnollisena osana Jussila Groupin yritysarkeen. Toiminnan välittömien ympäristövaikutusten vähentämiseen panostetaan ja toiminnan välilliset ympäristövaikutukset pyritään tunnistamaan.

Ympäristönäkökohdat otetaan huomioon niin projektien suunnittelussa, monitoroimalla käynnissä olevia työmaita kuin valmistuneiden kohteiden viimeistelyssäkin.

Jussila Groupin tuotantoketjut vaikuttavat ympäristöön mm. maa- ja kiviainesten valmistuksen ja käytön sekä energiankulutuksen kautta. Välittömien ja välillisten ympäristövaikutusten minimoimiseksi Jussila Group pyrkii lyhentämään tuotantoketjujen läpimenoaikoja sekä panostamaan energiatehokkuuteen ja materiaalivirtojen tehokkuuteen.

Jussila Groupin ympäristöjärjestelmä perustuu ISO 14001 –standardiin. Yhtiön tavoitteena on saada ympäristösertifikaatti lähitulevaisuudessa.

HIILIJALANJÄLKI

Jussila Group pyrkii pienentämään hiilijalanjälkeään minimoimalla toiminnassa syntyvien kasvihuonekaasujen määrää. Kuormittamalla vähemmän ilmastoa, osallistumme osaltamme ilmastonlämpenemisen hidastamiseen. Tämä on mahdollista käyttämällä riittävän modernia työkalustoa, jonka avulla tuotannon toteutus on tarkempaa ja tehokkaampaa.

Kuljetuskalustomme osalta seuraamme jatkuvasti polttoaineenkulutusta ja pyrimme pienentämään kulutusta. Säännöllinen huolto ja päivittäiset tarkistukset varmistavat, että kalustomme on aina kunnossa, niin ettei myöskään vuotovahinkoja pääse tapahtumaan. Kiinnitämme huomiota myös tyhjäkäynnin minimoimiseen sekä moottorien esilämmityksen tärkeyteen talvisin. Jossain määrin työtehtäviä on mahdollista suunnitella myös vuodenajan ja sään puolesta soveltuvimpiin ajankohtiin niin, että kaluston käyttöä ja polttoaineen kulutusta voidaan optimoida.

KESTÄVÄ KEHITYS

Jussila Groupille on tärkeää ottaa toiminnassaan huomioon myös toiminnan vaikutukset pitkällä aikavälillä. Kestävä kehityksen idean mukaisesti haluamme osaltamme turvata hyvän maailman niin nykyisille kuin tuleville sukupolville. Kunnioitamme ympäristöä ja otamme huomioon luonnon ja sen arvojen säilymisen toiminnassamme. Suunnittelemme projektimme siten, että luontoa ei riistetä ja toiminnan jälkeen palautamme ympäristön mahdollisimman hyvään kuntoon. Ympäristölupien haun yhteydessä tehtävä ympäristötutkimus ja luvan määräykset sitouttavat meidät tähän.

Työntekijöillemme haluamme tarjota mahdollisimman hyvän toiminta- ja työympäristön, missä ympäristöä kunnioittavalla toimintatavalla on keskeinen merkitys. Myös ihmiset, joiden elinpiiriin toimintamme voi vaikuttaa, otetaan huomioon aiheuttamalla mahdollisimman vähän haittaa.

Edellä mainittujen asioiden huomioiminen mahdollistaa myös kestävän talouden harjoittamisen. Taloudellinen kestävyys ei perustu velkaantumiseen eikä henkisten tai materiaalisten voimavarojen tuhlaamiseen. Emme pyri lyhytnäköisiin voittoihin, vaan tasapainoiseen taloudenhoitoon kunnioittamalla ympäristön ja ihmisten tarpeita.