22.9.2014

Jussila Group Oy har fått godkännande att ordna utbildning för yrkeskompetens hos lastbils- och bussförare

Trafiksäkerhetsverket har 15.9.2014 beviljat Jussila Group Oy tillstånd att ordna utbildning för yrkeskompetens på fortbildning hos lastbils- och bussförare.