19.2.2015

Jussila Group har rekryterat

Jussila Group Oy har rekryterat två nya nyckelpersoner.

Jouni Hartikka har börjat med oss som förman och Tina Härkönen arbetar som sekreterare.

Därtill Miikka Koskinen, en av vår gamla mebarbetare, är nyförtiden ansvarig för lantmäteri.

Kontaktuppgifter kan finnas från organisation-sidan.