18.2.2015

Jussila Group arbetar i vägbygge till Hanhikivi kärnkraftsverk

Jussila Group som underentreprenör till Andament Group/Suomen Maastorakentajat Oy arbetar i byggandet av den förbindelsevägen mellan riksväg 8 och anläggningsplatsen.

Vattenförsörjningsentreprenad är nu igång i god fart.

Hanhikivi_1.jpg

Hanhikivi_2.jpg