0400 887 268

Kyllä meiltä löytyy

Muut palvelut

Jussila Group tarjoaa myös seuraavia palveluita:

 • kiviainesten murskaus
  • kallio
  • kivi
  • betoni
  • asfaltti
 • ympäristönhoitotyöt
 • iskuvasaratyöt
 • koneellinen vesakonraivaus
 • haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät, myynti ja asennus
 • kuljetuspalvelut (lavettikuljetukset)
 • louhintatekniset työt
  • massalouhinnat
  • kunnallistekniset louhinnat
  • räjäytys- ja poraustyöt
  • räjäytystyön johto
  • räjäytys- ja louhintatyösuunnittelu ja konsultointi
  • katselmukset ja tärinäanalyysit
  • tehosteräjäytykset
  • louhintakohteiden projektinjohto
  • louhintakoneisiin liittyvät asiantuntijapalvelut
 • koulutuspalvelut
  • kuorma- ja linja-autonkuljettajien ammattipätevyyden jatkokoulutus