0400 887 268

Laatu perustuu osaamiseen

Jussila Group

Jussila Group Oy:n päätoimiala on maa- ja vesirakentaminen. Maanrakentamisessa teemme talojen pohjat, pihatyöt, tiet ja niiden kunnostukset. Yrityksen päätoimialueena on Oulu sekä Oulun ympäristökunnat. Yritys toimii myös tarpeen mukaan muualla Suomessa ilman alueellisia rajoja. Yrityksellämme on omia maa-ainesalueita, joista toimitamme maa-aineksia sekä omille että vieraille työmaille niin pien- kuin suurasiakkaillekin.

Vesirakentamiseen kuuluvat satamatyöt, ruoppaukset, kauneuspadot ja rantojen suojaustyöt. Työt pyritään tekemään jäätä hyödyntäen. Kesäisin olemme tehneet satamatöitä, joissa on hyödynnetty pengerrystä ja veden pumppausta, mitä varten on hankittu erittäin tehokas vesipumppu. Rakennuslaman aikana 1991–2003 nimenomaan vesirakentaminen oli yrityksemme päätyönä.

Erikoistyöalana on vanhojen rakennusten purkaminen ja purkumateriaalien kierrättäminen ja jatkojalostus. Myymme myös haja-asutusalueen jätevesijärjestelmiä ja asennamme ne toimintakuntoon. Talvisin tarjoamme lisäksi aurauspalveluita.

Palveluksessamme on myös louhintatekninen asiantuntija, joten meiltä saat monipuolisesti myös louhinta-, räjäytys- ja porauspalveluita.

Yrityksen nykyaikaisen kaluston ja ammattitaitoisen henkilökunnan sekä hyvien yhteistyöverkostojen ansiosta pystymme tarjoamaan kokonaisvaltaisia palvelupaketteja. Meiltä saat kaikki maanrakennustyöhön liittyvät palvelut kokonaistoimituksena olitpa sitten yksityinen omakotirakentaja tai suuryritys. Meille jokainen asiakas on yhtä tärkeä. Kun tilaat meiltä kokonaistyön, otamme luonnollisesti työstä kokonaisvastuun, ja kun vastuu on yksissä käsissä, on eri työvaiheiden aikatauluttaminen huomattavasti vaivattomampaa.

Yrityksemme on kasvanut vuosien saatossa tasaisesti ja hallitusti yhden kuorma-auton yrityksestä 18 yksikön maanrakennusyritykseksi. Koulutettuja ja ammattitaitoisia työntekijöitä on konsernissa parikymmentä.

Kaikessa toiminnassamme otamme huomioon ympäristön. Kalustossamme olevat öljysäiliöt ovat tuplavuorattuja kaksoispohjasäiliöitä öljyvahinkojen välttämiseksi.

Yritys on mukana Rala-yritystietopankissa ja yritykselle on myönnetty RALA-pätevyys ja yritystason RALA-sertifikaatti. Olemme myös sekä Infra ry:n että Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsen.

Jussila Group Oy on jäsen Luotettava Kumppani -ohjelmassa. Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinonharjoittajille ja yrityksille suunnattu ohjelma. Tehdessään urakointi- tai alihankintasopimuksen yrityksen täytyy toimittaa tilaajavastuulain mukaiset dokumentit tilaajalle. Luotettava Kumppani -ohjelman kautta yrityksen tilaajavastuuraportti on aina ajan tasalla eikä paperisia todistuksia tarvitse enää toimittaa.

Jussila Group Oy:n Y-tunnus on 0806545-8.

Jussila Group -konserniin kuuluu myös tytäryhtiö Maarakennus Aimo Alakiuttu Oy.

Alakiuttu_S_rgb.jpg